Opis cerkve sv. Uršule

 

Cerkev je v zasnovi še gotske oblike, po občutku pa je le daljni odmev tega stila. Velika stavbna gmota je zleknjena v širino, sicer pa v tlorisu razgibana. Njeno stavbno gmoto, pokrito s skodlami, sestavljajo zelo široka trojna ladja, ožji in nižji prezbiterij z dvema nižjima kapelama in ima dva zvonika. Zidana iz lomljenega kamna, kasneje pri obnovi ometana, vzbuja gotski vtis, saj ima ob prezbiteriju stopnjevane opornike, prvotna, sedaj zazidana okna pa so bila zašiljena. V začetku je imela samo en zahodni zvonik, ki so ga zaradi strel opustili, ter na jugu zgradili novega, nižjega. Cerkev je v velikosti bazilike in ima tri ladje, od katerih je srednja širša. Vse tri ladje so pokrivali ravni leseni stropovi (med obnovo leta 1988 odstranjeni). Zidan zašiljen slavolok vodi v prezbiterij, ki ga pokriva polkrožno sklenjen banjast obok, po katerem se prepletajo slabotna rebra, ki nad zaključkom ustvarijo zvezdo. Oltarjev je več. Leta 1602 so posvetili tri oltarje, ki jih sedaj ni več. V poznejši dobi so postavili še oltarja sv. Jakoba in Matere božje (Pieta). Tako ima cerkev sedaj pet oltarjev. V zvoniku so trije bronasti zvonovi. Imajo latinske in nemške napise. V slovenščini se glase: »Na velikem, po znamenju križa, reši nas naših vragov, Bog je naš.« Delo Gasparja Franchija, leta gospodovega 1701. Pod podobo sv. Uršule pa piše: »Sveta Uršul s celo svojo deviško trumo, prosi za nas.« ter pri podobi sv. Križa: »Sovražnika s križom strašiš«, težak je 30 stotov.« Srednji zvon ima napise: »V početku Marija nisi grešila.«, »Prosi za nas očeta, katerega sina si rodila.« Delo Gasparja Franchija, leta 1705. Težak je 18 stotov. Mali zvon ima napis: »V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu, in Bog je bila beseda. Skozi ogenj sem tekel in Luka Mahnič me je vlil.« Številke so nejasne in kažejo na letnico 1584, zvon pa je težak 11 stotov.